Botrening

Personlig utvikling og store opplevelser innenfor en trygg ramme

Botreningslinja på Grenland folkehøgskole er vårt tilbud til deg som trenger tilrettelagt opplæring med  tettere oppfølging både i undervisningen og på fritida. Målet er å forberede til et mest mulig selvstendig liv når det gjelder bosituasjon, arbeid og fritid. Vi ønsker å gi deg et opplevelsesrikt år du aldri vil glemme, et år du vil vokse på både personlig og sosialt.

Faglig innhold
Undervisningen på botreningslinja forbereder deg på hverdagen når du skal flytte i egen bolig. Dette er noe av det du finner på timeplanen: Romvask, mat og helse, økonomi, lesetime, tematimer (kr.dom/etikk, samfunnsfag), gym, forming, musikk/drama. Arbeidstrening er en viktig del av undervisningen og foregår hos f.eks vaktmester, kjøkken, barnehage.

Linjefellesskapet er viktig for oss. Vi reiser på to linjeturer. I høsthalvåret har vi en tur til Gøteborg og på vårhalvåret har vi tur til London eller Paris. Den største opplevelsen er nok skolens avslutningstur til Italia.

På Grenland bor og lever du sammen med over 100 andre ungdommer, noe som er både en utfordrende og givende opplevelse. Det å utvikle seg sosialt og få nye venner er nok det viktigste for mange av våre elever.

Botreninglinja har 6-8 elever. Hovedlærer på botreningslinja er Synne Rismyhr Kalvehagen. Vi har også fast ansatte miljøarbeidere som har utdannelse eller bakgrunn med denne typen arbeid. I tillegg er det assistenter på linja. Dette er ofte fjorårselever. De er med i undervisningen og har også på deling ansvar for oppfølging på fritiden. Elever fra andre linjer blir engasjert som støttekontakter for elever på botreningslinja.

For å gå på botreningslinja må du kunne beherske personlig stell selv og takle det å bo på internat med mange elever.
Et år på botreningslinja koster mer enn et vanlig folkehøgskoleår, siden det er tettere oppfølging enn på  de andre linjene. Det er vanlig at elevene på denne linjen søker om ekstra støtte fra NAV til å dekke disse ekstra utgiftene. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å forhøre deg. Det kan også søkes om lån og stipend gjennom Statens lånekasse.

Søkeprosessen:

  • Send inn elektronisk søknad via hjemmesida. Botreningslinja har løpende opptak og tar inn elever før det ordinære opptaket. Vi vil gjerne ha søknadene til botrening i løpet av høsthalvåret. Det er viktig å sende med relevante vedlegg til søknaden. Dette er vedlegg dere tenker er viktig for at vi skal få et mest mulig realistisk bilde av deg og hvilke utfordringer du har  (f.eks siste rapport av IOP og sakkyndig uttalelse, evt. uttalelse fra lege, Individuell plan/ referat fra ansvarsgruppemøte e.l)
  • Besøksdager for søkere blir arrangert før vi gjør opptaket.
  • Opptaket blir gjort i etterkant av besøksdagene.


    View the embedded image gallery online at:
    http://grenland.fhs.no/botrening#sigFreeId93f111ce14