Kristen skole-hva er det?

Kristen skole-hva er det?

 

Grenland Folkehøgskole skal være en tydelig og åpen kristen skole. Det ligger i vår identitet som skolens begynnelse for snart hundre år siden som du kan lese om i skolens historie. Men formidlingen av hva kristen tro er forandrer seg også i takt med samfunnet. Vi vil møte våre elever der de er, legge tilrette for vekst og utvikling og skape veier til kristen tro.

Vi bygger vår kristendomspraksis rundt Grundtvigs kjente slagord: «Menneske først­, kristen så.»

Vi ønsker å skape møteplasser som gir elevene mulighet til å undre over livets store og eksistensielle spørsmål, og bli kjent med ulike kristendomspraksiser.

«Hvad solskin er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frænde. Langt mere værd end det røde guld det er sin Gud og sig selv at kende.« Grundtvig

Dette er noe av det som møter deg som elev på Grenland:

Morgensamling

Hver morgen starter felles for alle elevene med et ord for dagen-­noe å tenke på. Det kan være i form av et bibelord, en refleksjon, sang, bilder, film.

Thomasmesse

Thomasmesser er blitt vårt kjennemerke og en sentral del av vårt skoleår. På noen av messene er vi i vår lokale kirke, Eidanger kirke, en vakker kirke fra 1100­tallet. Andre messer forgår på skolens eget kapell. Med levende lys, musikk og rom for refleksjon er dette et lavterskeltilbud som samler de fleste elevene våre.
«Thomasmessene fikk meg til å reflektere over hverdagen og var et kjærkomment bidrag på skolen. Skulle gjerne hatt mulighet til å gå på noe liknende. Det er unikt!»

«Hjemme hos»­ samtalegruppe

Dette er et ukentlig tilbud om et mindre fellesskap hjemme hos en av de ansatte. Opplegget samler elever med forskjellig trosbakgrunn og består av sosial hygge, samtaler om tro og praktisering av bønn.

Høytider

Vi markerer kirkeårets høytider på morgensamling og gudstjenester. Her har vi fokus på vår kristne kulturarv og det sentrale innhold i høytider som jul og påske.

Kristendomsundervisning

Vårt kristendomsfag er en viktig del av vår identitet. Her får alle en mulighet til å tenke og snakke rundt tro, etikk og livssyn. Faget gir elevene mulighet til å komme med innspill på tema de synes ser interessante og vi samtaler om det sentrale i den kristne tro.

Faget har fått høy evaluering av elever med svært ulike livssyn og bakgrunn.

«Jeg har blitt veldig, veldig glad i kristendom­ og filosofitimene vi har på skolen fordi man får snakke om ting som betyr noe, man får høre andres meninger og det gir meg rom for å tenke.»

På reise­ «å ta verdiene med på reisen.»

Det er viktig at elevene får møte livssynsdimensjonen og får innsikt i hvordan tro i praksis kan arte seg i andre deler av verden. Dette gir spennende muligheter til å utvide horisonten.
Eksempel på dette kan være: Møte med fransiskanermunken Teodor i Assisi, morgensamling i St. Giles katedralen i Edinburg, besøke Sjømannskirker i NewYork og Sydney, klagemuren i Jerusalem, samarbeid med lokale menigheter/organisasjoner i Tanzania.

Konserter

Vårt samarbeid med Skjærgårds Music & mission gir oss mulighet til å arrangere konserter med ulike kristne artister på skolen. Bildet øverst er f.eks. fra en konsert med Paul Colman på skolen.

Prosjekt Moldova

Nestekjærlighet er helt sentralt i hva det vil si å forholde seg til kristen tro i praksis. Faget inneholder en tur til Moldova.

UKT ­ Ungdom, Kultur, Tro

Grenland er en del av en fellesatsing for de kristne folkehøgskolene. To av våre lærere deltar aktivt i dette i form av kurs og etterutdanning. Dette gir inspirasjon og viktig kunnskap inn i skolehverdagen.

Møter/arr. i nærmiljø

Skolen legger til rette for deltagelse i ulike menigheter i nærmiljø, eks. Arena, konfirmantarbeid i Eidanger menighet.