01.02.2018 Av: Erik Larsen Postet i: Nyheter Tags: opptak, neste skoleår
Opptaket har startet

Opptaket har startet

I dag er det 1. februar og midt på vinteren på Grenland slik dere ser på bildet over. Denne datoen markerer også start på opptaket for neste skoleår på folkehøgskolene rundt om i Norge. På Grenland har vi pr. 1. februar allerede 234 søkere på ca. 125 plasser noe som er en økning fra i fjor. 
Det har i dag blitt sendt ut mail og opptaksbrev, som du ser på bildet under, i posten til veldig mange med en frist til å svare. Det er spennende dager i vente både for de som har søkt og oss på skolen for å se hvor mange som takker ja til tilbudet om plass. Vi vet at hovedtyngden av søkere kommer nå i februar og mars så vi ser veldig positivt på å få fullt belegg på skolen neste år. Og alle linjene har godt med søkere så det er bra.
Men det er altså fortsatt bare å søke for deg som ønsker deg et år på folkehøgskole og som synes at Grenland har et godt tilbud og virker som en interessant skole. Vi vet av erfaring at noen av de som søker takker nei og derfor vil ikke linjene bli fulltegnet før om en stund. Og det er bra for deg som kanskje er litt senere ute med søknaden.
De som ikke har fått tilbud om plass nå står enten på venteliste fordi vi har veldig mange søkere til den linja, oppfyller ikke opptakskriteriene våre eller har mangler ved søknaden som gjør at vi ikke kan behandle den. 
Alle som har mangler ved søknaden skal ha fått beskjed om dette tidligere med beskjed om å sende inn dokumentasjon. Er det slik at du lurer på noe så kan du ta kontakt med skolen