Opptakskriterier

Dette er de kriteriene skolen går etter ved opptak:

- Minst 18 år i løpet av første semester
- Stort fravær (som ikke kan dokumenteres på en tilfredsstillende måte)
- Kjønnsmessig jevn fordeling på linjene

Når elever som ellers er like kvalifisert til opptak søker så er det disse kriteriene som er viktigst. Opptaket skjer fortløpende fra 1. februar slik at en god søker som søker sent kan få negativt svar selv om den oppfyller alle kravene.