Skolens verdier

Skolens verdier

Vår Visjon : «et løft for livet»

Folkehøgskolen er en verdidrevet skole. Stiftelsen bygger all sin virksomhet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Skolen skal være verdibevisst og åpen, aktuell og nyskapende og gi gode faglige og sosialpedagogiske tilbud. Den skal være attraktiv for elevene og spennende samarbeidspartner for andre skoler/organisasjoner i nærmiljøet. Disse verdiene beskriver hvordan vi ønsker å fremstå, og er førende for våre handlinger og holdninger. Verdiene har ingen betydning om de ikke blir satt ut i praksis. Derfor blir det viktig å gripe tak i ting der og da, når ting skjer, for ingen læring er bedre enn den som er erfart.
Grenland er en kristen skole og har vært det helt fra starten av noe som gjenspeiles i våre verdier. Her kan du lese om skolens historie.

Våre Verdier :

Våre verdier er prioriteringer som vi ønsker å etterleve og levere etter. De skal være limet i det vi gjør, sier og står for.

Våre verdier gir trygghet og dristighet til å ta beslutninger, skape utvikling, samspill og håntere konflikter.

Våre verdier gir motivasjon og drivkraft til å nå vårt mål. Vi vil kunne oppnå vårt mål om vi handler i samsvar med verdiene.

  • OPPLEVELSE
  • KVALITET
  • HUMØR
  • UTVIKLING
  • SAMHANDLING

I tillegg til skolens verdier, har vi skolens «hustavle», som skal prege det daglige arbeidet ved skolen:

- HOS OSS HAR VI «VI-FØLELSE»

- HOS OSS HAR VI RESPEKT FOR HVERANDRES TID OG ARBEID

- HOS OSS LYTTER VI TIL HVERANDRE

- HOS OSS GJØR VI HVERANDRE GODE

- HOS OSS LIKER VI UTFORDRINGER OG SER MULIGHETER

- HOS OSS FORMIDLER VI KRISTEN TRO