Lærer

Tor Gunnar Stokstad

Linjelærer

Er utdannet lærer og elsker idrett og friluftsliv. Han har tidligere jobbet som miljøterapeut i bolig for ungdom med nedsatt funksjonsevne og som prosjektleder i stiftelsen CRUX.

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ