Grenland Folkehøgskole Catering og Sommerdrift er Grenland Folkehøgskoles skolekjøkken, cateringselskap og sommerdrift.
Her vil det legges ut mer informasjon om en stund men foreløpig linker vi bare til hjemmesidene.
Link til Grenland folkehøgskoles side for