string(0) ""

Fellesfag er timer du har felles med alle elevene på skolen.
Alle folkehøgskoler har noen samlinger og fag som er felles for alle elevene og dette er viktig for fellesskapsfølelsen. I tillegg så er det en fin anledning til å ta opp temaer som er like viktige uansett linje som du går på.

Timene utgjør tilsammen 6-7 timer pr. uke. Det innebærer morgensamlinger, ukestart, ukeslutt, seminar og kristendom.
Fellesfag er altså timer som du har sammen med alle de andre elevene på skolen. Det er ikke noe du velger og noe som du møter de fleste ukene du er på Grenland. Bare i linjeuker går fellesfag (og valgfag) ut. Det er emner og fag vi synes er viktige og som gir deg mye som du ellers ikke hadde fått.

  • Morgensamling har du hver dag bortsett fra tirsdag. Morgensamlingene er en viktig del av folkehøgskolen. Her får du et ord for dagen og viktig informasjon.
  • Ukestart og ukeslutt er i forlengelsen av morgensamlingen på mandag og fredag og tar opp dagsaktuelle temaer i tillegg til sang og annen informasjon
  • Sangtime er en halvtimes tid hver uke hvor det synges alt av gamle og nye mer kjente sanger.
  • Seminar på lørdager er også noe du vil oppleve hver uke. Da har vi fire timer med et tema som varierer fra gang til gang.
  • Kristendomsundervisning
    Vårt kristendomsfag er en viktig del av vår identitet. Her får alle en mulighet til å tenke og snakke rundt tro, etikk og livssyn. Faget gir elevene mulighet til å komme med innspill på tema de synes ser interessante og vi samtaler om det sentrale i den kristne tro.
    De fleste elevene synes dette faget er veldig fint uavhengig av livssyn og tro da det er åpent for forskjellige meninger og mest av alt ønsker at elevene får en mer bevisst holdning til viktige spørsmål i livet. Det er også slik at mange av elevene på skolen ikke har et kristent ståsted selv om skolen har en slik formålsparagraf.Les mer om kristendomsfaget