string(5) "right"

I tillegg til linjetimer og valgfag/modulfag som utgjør de fleste av timene på timeplanen din, har vi fellesfag. Det betyr timer og fag som er felles for hele skolen.

Timene utgjør tilsammen 6-7 timer pr. uke. Det innebærer morgensamlinger, ukestart, ukeslutt, seminar og kristendom.
Fellesfag er timer som du har sammen med alle de andre elevene på skolen. Det er ikke noe du velger og som du møter de fleste ukene du er på Grenland. Det er emner og fag vi synes er viktige og som du fortjener å ha som elev hos oss:-)

  • Vi har morgensamling hver dag bortsett fra tirsdag. Morgensamlingene er en viktig del av folkehøgskolen. Her får du et ord for dagen og viktig informasjon.
  • Mandag og fredag er morgensamling sammenfallende med ukestart og ukeslutt.
  • Ukestart og ukeslutt er er en time med ord for dagen, sang, informasjon, nyheter, aktuelt.
  • Sangtime er en halvtimes tid hver uke hvor det synges alt av gamle og nye mer kjente sanger.
  • Seminar på lørdager er også noe du vil oppleve hver uke. Da har vi fire timer med et tema som varierer fra gang til gang.
  • Kristendomsundervisning
    Vårt kristendomsfag er en viktig del av vår identitet. Her får alle en mulighet til å tenke og snakke rundt tro, etikk og livssyn. Faget gir elevene mulighet til å komme med innspill på tema de synes ser interessante og vi samtaler om det sentrale i den kristne tro.
    Les mer om kristendomsfaget