string(5) "right"

KJERNEREGLER

for Grenland Folkehøgskole

Grenland Folkehøgskole ønsker deg velkommen til et engasjerende og utfordrende år. Vi ønsker at elever og personale skal trives, og det forventes at den enkelte viser vilje til engasjement og at man tar hensyn til hverandre. Skolen er en kristen folkehøgskole og skolehverdagen preges av kristen tro og etikk.

Det er satt opp følgende regler for livet på Grenland Folkehøgskole:

Alle elever har ansvar for å være med på å skape et positivt skolemiljø.

Timer, morgensamlinger, elevkvelder og skolefester er obligatoriske. Skolen har eget fraværsreglement.

Elevene skal til enhver tid holde internatet og rommene sine i orden. Elevene har også faste oppgaver i forbindelse med vask og måltider.

I tidsrommet mellom kl. 23.00 og 07.00 skal det være ro slik at de som ønsker å sove, har anledning til det. Elevene kan ha besøk på rommene i tidsrommet 08.00 – 23.00. Personer som ikke bor eller arbeider på skolen har ikke tilgang til skolens bygninger etter stengetid.

Elever har ikke adgang til å overnatte på hverandres rom.

Røyking er tillatt på anvist sted utendørs. Bruk søppelbøttene til snusavfall.

Det er ikke tillatt å oppbevare alkohol på skolen. Det er ikke lov å være beruset på skolen, skolens område eller nærområde. Dette er heller ikke tillatt på skoleturer eller arrangementer i skolens regi.

Narkotika er forbudt ved lov. Ved mistanke om påvirkning, må eleven akseptere at urinprøve blir tatt.

Blir skolens eller medelevers eiendom ødelagt, skal skaden straks meldes fra om. Den som forårsaker skaden må selv erstatte denne. Elever som ved uaktsomhet utløser brannalarm, kan bli gjort økonomisk ansvarlig.

Så lenge du er elev ved skolen, er det ditt ansvar å bidra til at skolen ikke blir forbundet med negative forhold i skolens nærmiljø eller andre steder.

Viser du en adferd som strider mot disse regler, utfører handlinger som kan være straffbare i forhold til norsk lov eller opptrer på en slik måte at du skaper problem for deg selv og andre, vil skolen reagere og du kan vises ut fra skolen.

Elever som sier fra seg plassen etter 31. juli, må betale for 6-seks uker etter oppsigelsen.

Skolen har et eget reglement vedr. studieturer.

Skolen forbeholder seg retten til endringer i reglementet.

1152 75
313 2
109 1
329 4
619 4
113 0
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.