string(0) ""

Grenland Folkehøgskole skal være en tydelig og åpen kristen skole. Det ligger i vår identitet fra skolens begynnelse for snart hundre år siden som du kan lese om i skolens historie. Men formidlingen av hva kristen tro er forandrer seg også i takt med samfunnet. Vi vil møte våre elever der de er, legge tilrette for vekst og utvikling og skape veier til kristen tro.


Vi bygger vår kristendomspraksis rundt Grundtvigs kjente slagord: «Menneske først­, kristen så.»

Vi ønsker å skape møteplasser som gir elevene mulighet til å undre over livets store og eksistensielle spørsmål, og bli kjent med ulike måter å praktisere kristen tro.

Vi vil presisere at det meste av det kristne tilbudet er nettopp det; et tilbud. Vi har kun kristendomstimer, morgensamlinger og de få gangene vi er i Eidanger kirke som obligatoriske for hele skolen. Resten er frivillig.

Dette er noe av det som møter deg som elev på Grenland:

Morgensamling
Hver morgen starter felles for alle elevene med et ord for dagen-­noe å tenke på. Det kan være i form av et bibelord, en refleksjon, sang, bilder, film.

Thomasmesse
Thomasmesser er blitt vårt kjennemerke og en sentral del av vårt skoleår. På noen av messene er vi i vår lokale kirke, Eidanger kirke, en vakker kirke fra 1100­tallet. Andre messer forgår på skolens eget kapell. Med levende lys, musikk og rom for refleksjon er dette et lavterskeltilbud som samler de fleste elevene våre.
Elevutsagn: «Thomasmessene fikk meg til å reflektere over hverdagen og var et kjærkomment bidrag på skolen. Skulle gjerne hatt mulighet til å gå på noe liknende. Det er unikt!»

Samtalegruppe om tvil og tro.
Her samles man i en mer uformell setting, i skolens finstue eller hjemme hos en ansatt. Her er det rom for å stille spørsmål om tro og tvil. Vi leser i bibelen og ber sammen.

Høytider
Vi markerer kirkeårets høytider på morgensamling og gudstjenester. Her har vi fokus på vår kristne kulturarv og det sentrale innhold i høytider som jul og påske.

Kristendomsundervisning
Vårt kristendomsfag er en viktig del av vår identitet. Her får alle en mulighet til å tenke og snakke rundt tro, etikk og livssyn. Faget gir elevene mulighet til å komme med innspill på tema de synes ser interessante og vi samtaler om det sentrale i den kristne tro.
Faget har fått høy evaluering av elever med svært ulike livssyn og bakgrunn.
Elevutsagn: «Jeg har blitt veldig, veldig glad i kristendom­ og filosofitimene vi har på skolen fordi man får snakke om ting som betyr noe, man får høre andres meninger og det gir meg rom for å tenke.»

Les mer om kristendomsfaget

På reise­ «å ta verdiene med på reisen.»
Det er viktig at elevene får møte livssynsdimensjonen og får innsikt i hvordan tro i praksis kan arte seg i andre deler av verden. Dette gir spennende muligheter til å utvide horisonten.
Eksempel på dette kan være: Møte med fransiskanermunken Teodor i Assisi, morgensamling i St. Giles katedralen i Edinburg, besøke Sjømannskirker i NewYork og Sydney, klagemuren i Jerusalem, samarbeid med lokale menigheter/organisasjoner i Tanzania.

Konserter
Vårt samarbeid med Skjærgårds Music & mission gir oss mulighet til å arrangere konserter med ulike kristne artister på skolen. To av bildene øverst er fra slike konserter.

Prosjekt Moldova
Nestekjærlighet er helt sentralt i hva det vil si å forholde seg til kristen tro i praksis. Faget inneholder en tur til Moldova.

Møter/arr. i nærmiljø
Skolen legger til rette for deltagelse i ulike menigheter i nærmiljø, eks. Arena, konfirmantarbeid i Eidanger menighet.

Valgfag:

KRIK

Noe om tro

Grenlands eierorganisasjoner:
I tillegg til Grenlandskommunene, er KFUK/KFUM og Normisjon med og driver skolen.

 

1152 75
313 2
109 1
329 4
619 4
113 0
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.