string(0) ""

Kristendomsfaget på Grenland
Timer om tro, etikk og livssyn

Vårt kristendomsfag er en viktig del av vår identitet.
Her skal alle få mulighet til å tenke og snakke rundt tro, etikk og livssyn. Vi bestemmer sammen de temaer vi tar opp i faget, temaer som er godt å ha med seg videre i livet. Vi samtaler om det sentrale i kristen tro. Faget har fått høy evaluering av elever med svært ulike livssyn og bakgrunn.

Som en sentral del i vårt skoleår finnes Thomasmessene. Noen er en del av kristendomsfaget og da møter vi i Eidanger kirke, men de fleste er i skolens eget kapell. Med levende lys, god musikk og rom for egen refleksjon er dette et tilbud som samler mange elever.

Fra Eidanger kirke

Fra skolens kapell

En elev skriver: «Thomasmessene fikk meg alltid til å reflektere over hverdagen og var et kjærkomment bidrag på skolen.
Skulle gjerne hatt mulighet til å fortsette å gå på noe liknende.Det er unikt!»

Her er en oversikt over timene i kristendom slik de ser ut i år:

Time   Tema                          Opplegg

1     Intro til faget              Collage – livstolkning noe alle trenger. Vår trosidentitet.

2     Skapelsen                   Hvorfor er begynnelsen viktig?

3    Thomasmesse            Eidanger kirke. Tema fra elevenes tekster.

4    Oppstart etikk            Hvorfor etikk? Noe etikkteori. Kort debatt om et par tema.

5    Eutanasi                     Intro til problemstilling. Case – diskusjon.

6    Dødsstraff intro         Vi ser filmen ”Dead man Walking”

7    Dødsstraff debatt       Alle velger tekst imot eller før dødsstraff. Debatt.

8    Innvandring                Utfra dagsaktuell debatt. Tema fra media (NRK.no).

9    Ondskapen                 Del 1 utfra skrekkfilm – finnes det en personlig ond makt?

                                      Del 2 Genesis 3 – les tekst, felles analyse, lidelsens problem.

10  Døden                        Filmklipp, sanger og tekster om sorg.

11  Tema jul                     Drama av juleevangeliet i moderne setting.

12   Å være to                   Intro tema. Forelskelsens psykologi. Å starte opp et forhold.

13   Å være to                   Parforholdet. Hvor er du om ti år? Å bygge et sunt forhold.

14   Homofili                     Intro fra media. Case. Historikk.

15   Seksualitet                  Hvorfor tema? Hva er egentlig sex?

16   Abort                         Besøk fra helsesøster med erfaring fra abortrådgivning.

17   Tema Jesus                Da Vinci koden. Filmklipp. Kritikk.

18   Tema Jesus                Jesus gjør under. Hvorfor under? Hva sier disse fortellingene?

19   Tema Jesus                Jesusfilm

20   Tema Jesus                Påskemesse i Eidanger kirke