Vi bygger nytt internat i 2019-2020.

Skolens største internatbygg Frierstien, med sine 60 sengeplasser, korridorstuer, elevkjøkken og elevstue, kinorom og lagerrom stod klart på tunet i 1980.
Dette bygget er det i dag dessverre ikke mulig å legge inn ventilasjon i og bygget er generelt i dårlig stand. Vi har gått mange runder her på huset og etter møter med byggteknisk fagfolk, har vi bestemt oss for å bygge nytt internat med oppstart august 2019. Dette medfører at vi skoleåret 2019-20 vil ha noen andre boalternativer på tunet enn tidligere år. Det vil i et begrenset område på tunet foregå byggeaktivitet kommende skoleår.

Denne prosessen har vært et møysommelig arbeid i et års tid og er fortsatt en pågående prosess her på skolen.  Vi har god hjelp fra Arild Sandnes i Ario Arkitekt og interiørarkitekt Susan Klein-Holmen i Stell design.

Alle våre internatbygg ligger rundt skolens trivelig tun og har navn etter vakre naturområder i Porsgrunn. Frierstien er navnet på stien mellom Porsgrunn og Brevik og er en del av kyststien som strekker seg helt til Kragerø. Interiøret i nye Frierstien vil hente farger og inspirasjon fra denne stien.

Vi er nå igang med anbudsrunder og gleder oss veldig til å ta fatt på byggingen av nytt internat.

Gammelt internat

Frierstien

Tegning av nytt internat

Fasade Mot øst Og Vest Kopi (1)

Her kan du se bilder fra byggeprosessen med oppdaterte bilder fra siste dager