string(0) ""

Vi bygger nytt internat i 2019-2020.

Skolens største internatbygg Frierstien, med sine 60 sengeplasser, korridorstuer, elevkjøkken og elevstue, kinorom og lagerrom stod klart på tunet i 1980.
Dette bygget er det i dag dessverre ikke mulig å legge inn ventilasjon i og bygget er generelt i dårlig stand. Vi har gått mange runder her på huset og etter møter med byggteknisk fagfolk, har vi bestemt oss for å bygge nytt internat med oppstart august 2019. Dette medfører at vi skoleåret 2019-20 vil ha noen andre boalternativer på tunet enn tidligere år. Det vil i et begrenset område på tunet foregå byggeaktivitet kommende skoleår.

Denne prosessen har vært et møysommelig arbeid i et års tid og er fortsatt en pågående prosess her på skolen.  Vi har god hjelp fra Arild Sandnes i Ario Arkitekt og interiørarkitekt Susan Klein-Holmen i Stell design.

Alle våre internatbygg ligger rundt skolens trivelig tun og har navn etter vakre naturområder i Porsgrunn. Frierstien er navnet på stien mellom Porsgrunn og Brevik og er en del av kyststien som strekker seg helt til Kragerø. Interiøret i nye Frierstien vil hente farger og inspirasjon fra denne stien.

Vi er nå igang med anbudsrunder og gleder oss veldig til å ta fatt på byggingen av nytt internat.

Gammelt internat

Tegning av nytt internat

Bilde fra byggingen 28. mai