Grenland folkehøgskole har en historie tilbake til 1920. Det betyr at vi snart kan runde 100 år.
I den første tiden het det «Grenland ungdomsskule» og var mest for lokale ungdommer. Det har forandret seg slik at vi nå for det meste har kun ungdommer utenfor Grenlandskommunene. Eier av skolen er som fra de første årene alle de fire kommunene i Grenland sammen med Norges KFUM/KFUK og Normisjon.

Skolens_historie