Dette er de kriteriene skolen går etter ved opptak:

– Minst 18 år i løpet av første semester
– Lite fravær (evt. god dokumentasjon på fravær)
– Kjønnsmessig jevn fordeling på linjene

Når elever søker til samme tid så er det disse kriteriene som kan skille mellom dem. Hvis noen linjer har veldig få søkere av ett kjønn kan elever med annet kjønn bli prioritert ved opptak. Opptaket skjer fortløpende fra 1. februar slik at en god søker som søker sent kan få negativt svar selv om den oppfyller alle kravene.