string(5) "right"

Personvernserklæring for Stiftelsen Grenland Folkehøgskole
Gjeldene f.o.m 1.juli 2018

I dette dokumentet kan du se hvordan vi her på Grenland Folkehøgskole håndterer dine personopplysninger i forbindelse med at du besøker våre nettsider, sender inn en søknad om å bli elev, når du er elev hos oss og er i kontakt med oss på f.eks mail, brevpost, Facebook Messenger eller annen tilsvarende kommunikasjonstjeneste. Grenland Folkehøgskole er behandlingsansvarlig for alle disse opplysningene.

Rektor er på vegne av skolen behandlingsansvarlig for Stiftelsen Grenland Folkehøgskoles behandling av personopplysninger.

Cookies.
For hver nettside du besøker blir det lagret en liten tekstfil på din datamaskin eller elektroniske enhet. Denne filen kalles cookie og inneholder informasjon om din navigering på nettsiden vår. Formålet med cookies er å gi deg en bedre brukeropplevelse og annonser tilpasset deg.

Analyseformål:
Vi bruker din informasjon til å analysere og forbedre hvordan nettsiden blir brukt. Vi ser på antall besøk, navigasjonsmønstre og annen type statistikk hos Google Analytics.

Mer informasjon finner du her: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=no

Markedsføringsformål:
I enkelte tilfeller kan vi også vise reklame basert på ditt besøk på nettsiden vår. Et eksempel på dette er at du får se en reklame fra Grenland Folkehøgskole på facebook.

Dine rettigheter
Du har rett til å få opplyst fra oss hvilke personopplysninger som vi har registrert om deg. Dersom de er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve at opplysningene rettes eller slettes i samsvar med gjeldende lovgivning. Dersom du ønsker å få informasjon om hva slags type opplysninger som er registrert om deg, ønsker innsyn/retting/sletting i det som er registrert om deg, eller har generelle spørsmål om behandlinger av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på mail.
Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Søknadsskjema
Når du fyller ut søknadsskjemaet så forholder du deg til folkehøgskole.no sin personvern og cookie-håndtering: https://www.folkehogskole.no/om-cookies

Personopplysninger som lagres
Opplysningene dine lagres så lenge lover og regler krever at vi skal lagre informasjonen. Det rettslige grunnlaget for å ta vare på denne informasjonen er berettiget interesse. Vi ønsker å kommunisere med deg i tiden etter at du har vært elev hos oss for å kunne invitere deg til elevstevner og arrangementer som skolen har.

Vi lagrer de personopplysninger du har avgitt på søknadsskjemaet på folkehøgskole.no i forbindelse med din søknad til skolen. I tillegg til dette lagres den informasjon du gir oss i signerte papirer til skolen og under ditt år her hos oss. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser og gi undervisningstilbud etter avtale med deg.

Følgende informasjon lagrer vi på deg:
• Navn, alder og fødselsnummer
• Telefonnummer og e-postadresse
• Adresse
• Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse til foreldre/foresatte
• Opplysninger om elevenes underveis- og sluttevalueringer
• Karakterer, fravær og anmerkninger
• Dokumentasjon på fravær
• Informasjon om helseopplysninger, f.eks. allergier
• Bilder, videoer eller lydfiler av elever
• Vitnemål

Leverandører og tredjepart
Vi deler dine opplysninger med leverandører kun når det er nødvendig. Alle våre leverandører har vi databehandleravtale med.
• Når vi sender noe til deg blir informasjonen delt med f.eks Posten Norge eller tilsvarende leverandører
• Leverandører som yter tjenester innen markedsføring, webutvikling, foto/film
• Leverandør av søknadsskjema og nettside vil ha tilgang til dette for teknisk vedlikehold og systemoppdateringer.
• Hvis du som elev har gitt samtykke (Eget dokument) til at skolen kan benytte stillbilder og film av deg til markedsføring, så vil denne type materiale bli håndert av leverandør. Film og foto blir sikkerhetskopiert på to harddisker. Skolen benytter YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat og egen nettside som publiseringsplattformer.