string(5) "right"

Vi har god mat på Grenland men det er ikke uvesentlig hvor den kommer fra og hva den lages av. Skolekjøkkenet på Grenland har de siste årene jobbet mye med å forbedre bevisstheten på hva vi kjøper inn og hvordan maten blir laget på skolen.
Det finnes forskjellige standarder som sier noe om hvor gode bedrifter er på disse områdene. Fairtrade og Debio er to slike. Det er flott å se at arbeidet har resultert i sertifiseringer som forteller at dette “bærer frukter”.  Under her kan du lese noe om hva disse betyr. Og vit at dette jobbes det videre med i årene som kommer.

Les mer om skolekjøkkenet som også driver catering

Fairtrade

24.januar 2013 ble Grenland Folkehøgskole en Fairtrade folkehøgskole.
Ved å handle rettferdige varer er vi med på å bekjempe fattigdom og utrygge leve- og arbeidsvilkår blant annet ved at Fairtrade-ordningen sikrer stabil råvarebetaling og direkte handel. Kriteriene for å bli Fairtrade-folkehøgskole består blant annet av at elever og ansatte ved folkehøgskolen bruker minst tre Fairtrade-merkede produkter på skolekjøkkenet og personalrommet. Folkehøgskolen skal også fremme at de er en Fairtrade-folkehøgskole ved minst to anledninger i året.

Debio

Debio har merket mat og utviklet økologien i Norge i over 30 år. Debio er garantisten for at varer merket med deres godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomheters naturlige valg for sertifisering av miljø og kvalitet.

Med Debios bronsemerke viser vi her på Grenland Folkehøgskole at vi bryr oss om dyra, jorda og maten vi spiser. Dette merket viser også at vi har mellom 15-49% økologiske og bærekraftige råvarer i vår servering.