string(5) "right"

Vi har god mat på Grenland men det er ikke uvesentlig hvor den kommer fra og hva den lages av. Skolekjøkkenet på Grenland har de siste årene jobbet mye med å forbedre bevisstheten på hva vi kjøper inn og hvordan maten blir laget på skolen.
Les mer om skolekjøkkenet som også driver catering

Fairtrade

24.januar 2013 ble Grenland Folkehøgskole en Fairtrade folkehøgskole.
Ved å handle rettferdige varer er vi med på å bekjempe fattigdom og utrygge leve- og arbeidsvilkår blant annet ved at Fairtrade-ordningen sikrer stabil råvarebetaling og direkte handel. Kriteriene for å bli Fairtrade-folkehøgskole består blant annet av at elever og ansatte ved folkehøgskolen bruker minst tre Fairtrade-merkede produkter på skolekjøkkenet og personalrommet. Folkehøgskolen skal også fremme at de er en Fairtrade-folkehøgskole ved minst to anledninger i året.