string(5) "right"

Folkehøgskolen er en verdidrevet skole. Stiftelsen bygger all sin virksomhet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Skolen skal være verdibevisst og åpen, aktuell og nyskapende og gi gode faglige og sosialpedagogiske tilbud. Den skal være attraktiv for elever og personale, og en spennende samarbeidspartner for andre skoler/organisasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Grenland er en kristen skole og har vært det helt fra starten av noe som gjenspeiles i våre verdier.

Vår Visjon : «et løft for livet»
Det er vårt håp at et år på Grenland blir nettopp det; «et løft for livet». Det å få et løft kan innebære at du dyrker de beste sidene dine og utfordrer de som er mindre gode. Får større tro på deg selv og øker mestringsevnen. Vi skal løfte hverandre og gjøre hverandre gode.

Våre Verdier:
Våre verdier beskriver hvordan vi ønsker å fremstå, og er førende for våre holdninger og handlinger.
• OPPLEVELSE
• KVALITET
• HUMØR
• UTVIKLING
• SAMHANDLING

Våre verdier er prioriteringer som vi ønsker å etterleve og levere etter. De skal være limet i det vi gjør, sier og står for.
Våre verdier gir trygghet og dristighet til å ta beslutninger, skape utvikling, samspill og håntere konflikter.
Våre verdier gir motivasjon og drivkraft til å nå vårt mål. Vi vil kunne oppnå vårt mål om vi handler i samsvar med verdiene.

HUSTAVLE
I tillegg til skolens verdier, har vi skolens «hustavle», som skal prege det daglige arbeidet for de ansatte ved skolen:
– HOS OSS HAR VI «VI-FØLELSE»
– HOS OSS HAR VI RESPEKT FOR HVERANDRES TID OG ARBEID
– HOS OSS LYTTER VI TIL HVERANDRE
– HOS OSS GJØR VI HVERANDRE GODE
– HOS OSS LIKER VI UTFORDRINGER OG SER MULIGHETER
– HOS OSS FORMIDLER VI KRISTEN TRO

1152 75
313 2
109 1
329 4
619 4
113 0
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.