IKV

Erik Larsen

IKT-ansvarlig, Lærer

Erik sin utdannelse er adjunkt med fagene religion, historie og idrett. Interessene har gjort at han de siste årene har jobbet mest med IKT. Ansvar for nett, data samt markedsføring på skolen har vært hans oppgave i mange år. Han startet opprinnelig som lærer på fotball og var også innom jobben som inspektør i noen år. De siste årene har han vært lærer med Morten på reiseliv noe som har ført han ut på mange turer i inn- og utland. 

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ