Om skolen

Hvor ligger Grenland Folkehøgskole, hva er skolens opphav og litt om skolens verdier.

Om skolen og området rundt

Skolen ligger ved Telemarkskysten, i Porsgrunn kommune i rolig og landlige omgivelser. Porsgrunn kommune har ca. 35.000 innb. og totalt i Grenland bor det ca. 110.000. Grenland består av fire kommuner; Porsgrunn, Skien, Bamble og Siljan.

Grenland folkehøgskole ligger 4 km. fra Porsgrunn sentrum, hvor man finner bibliotek, kinoer, flere treningssentere, restauranter, kroer og gode shoppingmuligheter. Universitetet i SørØst Norge har en av sine største studiesteder her, Campus Porsgrunn,  med over 2500 studenter. Fotballklubben Odds Ballklubb og håndballklubben Gjerpen håndball som begge er blant Norges beste er to lag fra Grenlandsområdet. Det er ellers et rikt og variert idrettstilbud i kommunen.

Bussforbindelsene mellom skolen og sentrum er gode. Flere store busselskaper har også stopp på rutene sine i Porsgrunn.

Ny dobbeltsporet jernbane mellom Porsgrunn og Larvik kom i september 2018 og forkorter reisetiden til resten av østlandet. Nærmeste flyplass er Sandefjord lufthavn, Torp, som ligger ca. 40 min. unna og nås enkelt med både tog og buss.

Skolens bakgrunn og historie

Grenland folkehøgskole har en historie tilbake til 1920. Det betyr at vi har rundet 100 år.

I den første tiden het det “Grenland ungdomsskule” og var mest for lokale ungdommer. Det har forandret seg slik at vi nå for det meste har kun ungdommer utenfor Grenlandskommunene.

Eier av skolen er som fra de første årene alle de fire kommunene i Grenland sammen med Norges KFUM/KFUK og Normisjon.

Våre verdier

Folkehøgskolen er en verdidrevet skole. Stiftelsen bygger all sin virksomhet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Skolen skal være verdibevisst og åpen, aktuell og nyskapende og gi gode faglige og sosialpedagogiske tilbud. Den skal være attraktiv for elever og personale, og en spennende samarbeidspartner for andre skoler/organisasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Grenland er en kristen skole og har vært det helt fra starten av noe som gjenspeiles i våre verdier.

Vår Visjon : «et løft for livet»
Det er vårt håp at et år på Grenland blir nettopp det; «et løft for livet». Det å få et løft kan innebære at du dyrker de beste sidene dine og utfordrer de som er mindre gode. Får større tro på deg selv og øker mestringsevnen. Vi skal løfte hverandre og gjøre hverandre gode.

Våre Verdier:
Våre verdier beskriver hvordan vi ønsker å fremstå, og er førende for våre holdninger og handlinger.
• OPPLEVELSE
• KVALITET
• HUMØR
• UTVIKLING
• SAMHANDLING

Våre verdier er prioriteringer som vi ønsker å etterleve og levere etter. De skal være limet i det vi gjør, sier og står for.
Våre verdier gir trygghet og dristighet til å ta beslutninger, skape utvikling, samspill og håntere konflikter.
Våre verdier gir motivasjon og drivkraft til å nå vårt mål. Vi vil kunne oppnå vårt mål om vi handler i samsvar med verdiene.

Hustavle
I tillegg til skolens verdier, har vi skolens «hustavle», som skal prege det daglige arbeidet for de ansatte ved skolen:
– HOS OSS har vi «vi-følelse»
– HOS OSS har vi respekt for hverandres tid og arbeid
– HOS OSS lytter vi til hverandre
– HOS OSS gjør vi hverandre gode
– HOS OSS liker vi utfordringer og ser muligheter
– HOS OSS formidler vi kristen tro.

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ