Priser, lån og stipend

Selve undervisningen på folkehøgskole er gratis, men du betaler for å bo på internat, for mat, materiell og eventuelle studieturer.

Her kan du finne informasjon om hva skoleåret koster.

Undervisningen ved skolen er gratis, men du må betale for innmelding, for kopiering og bruk av internett og vaskemaskiner, bokostnader (kost og losji), bøker, materiell, reiser og opplegg på valgfag og linjer. Vi har delt kostnadene i fire deler for oversiktens skyld.

Felleskostnader

Dette er en sum som går til dekning av forskjellige utgifter og den er lik for alle.

Årsavgift dekker div. fellesopplegg (bl.a. turen til Rauland), kopiering, internett, kulturstøtte, studentbevis og vaskemaskin.
Dette utgjør kr. 11.500,–

Innmeldingsavgift betales ved opptak til skolen som en bekreftelse på at du tar plassen. Velger du å si fra deg skoleplassen innen 14 dager, vil du få avgiften refundert.
Dette er kr. 2.900,–

Nøkkeldepositum:
Du betaler kr. 1.000,–
(Dette får du igjen etter skoleåret når nøkkelen leveres tilbake)
Totalt betaler du kr. 14.400,- i felleskostnader. (Nøkkeldep. regnes ikke med her siden den summen får du tilbake)

Bokostnader

Utgifter til kost og losji på skolen varierer i forhold til hvilket boalternativ du velger.
For skoleåret 2024-25 har vi flere alternativer:

Paradisbukta:
Dobbeltrom kr 89.000,-

Fjerdingen:
Dobbeltrom kr 82.000,-

Frierstien:
Dobbeltrom kr 89.000,-

Tillegg for enkeltrom, som finnes både på Frierstien og Fjerdingen, er kr. 5.500,-.
For mer informasjon om bostedene viser vi til siden om internatene.

Linjekostnader

Dette er prisen som dekker alle turer og opplegg på linja du velger.

Action og Bistand:
Kr. 35.000,- (Inkluderer elevpenger og linjereiser)

Backpacker:
Kr. 45.000- (Inkluderer elevpenger og linjereiser)

Botrening:
Botrening er en linje hvor elevene søker på en annen måte og hvor prisene vil være annerledes. Ta kontakt med skolen.

Fotball Europa:
Kr. 30.000,- (Inkluderer elevpenger og linjereiser)

Reiseliv:
Kr. 45.500,- (Inkluderer elevpenger og linjereiser)

Reiseliv Europa:
Kr. 29.000,- (Inkluderer elevpenger og linjereiser)

Sjakk:
Kr. 20.000,- (Inkluderer elevpenger og linjereiser)

N.B. Det kan være ekstra kostnader for elevene i forhold til f.eks. måltider og opplegg på reisene som er frivillig og ikke inngår i det normale programmet. Sjekk ut siden om studieturene for å finne mer info om hva som er inkludert på den enkelte tur.

Ekstra kostnader

Dette er slike kostnader som kan komme i tillegg. F.eks. hvis du velger valgfag som koster noe, fellestur til Italia og ved behov for ekstra diett.

Valgfag koster av og til noe ekstra. Typisk er dette fag som innebærer reiser eller ting som innebærer innkjøp eller leie av baner/utstyr for å gjennomføre timene. Det er fullt mulig å gjennomføre et år på skolen uten ekstra kostnader til valgfag. Oversikt over hvilket fag som koster noe finnes på folkehogskole.no

Fellestur på slutten av skoleåret til Italia. Denne er frivillig og du må bestemme deg senest innen 1. oktober om du ikke ønsker å være med på denne.
12.500,-

Ekstra diettbehov er det noen som har og det koster for hele skoleåret:
Melk/laktose    3500,-
Cøliaki             8100,-
Vegetarianer    3500,-
Egg,fisk o.l      1400,-
Hvis en har to allergener så betaler en halv pris på den billigste.

Vi har laget en tabell under som presenterer alle kostnadene slik de kan bli hvis du velger de forskjellige linjene. Minimum kostnad til slutt er med rimeligste boalternativ og uten felles skoletur, evt. kostnader på valgfag og diett.
De gule kolonnene er kostnader som er faste for hver enkelt linje. Bokostnad er de grønne kolonnene og viser da prisene på de forskjellige internatene. De blå kolonnene er slike ting som er frivillige og vil ikke ligge i minimumskostnaden.

Vi tar forbehold om at prisene kan variere noe avhengig av rente, valuta- og markedspriser som påvirker skolens kostnader

Lånekassen

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. Maks låneramme for 2024/2025 er kr. 137.900,-, hvorav kr 55.163,- (40%) kan omgjøres til stipend ved fullført skoleår. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent.Du kan søke om stipend og lån i Statens lånekasse for utdanning via lånekassens nettside.

Følg linken for mer informasjon om priser, lån og stipend.

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ