Priser, lån og stipend

Selve undervisningen på folkehøgskole er gratis, men du betaler for å bo på internat, for mat, materiell og eventuelle studieturer.

Her kan du finne informasjon om hva skoleåret koster.

Undervisningen ved skolen er gratis, men du må betale for innmelding, for kopiering og bruk av internett og vaskemaskiner, bokostnader (kost og losji), bøker, materiell, turer og opplegg på valgfag og linjer. Vi har delt kostnadene i fire deler for oversiktens skyld.

Felleskostnader

Dette er en sum som går til dekning av forskjellige utgifter og den er lik for alle.

Årsavgift dekker div. fellesopplegg (bl.a. turen til Rauland), kopiering, internett, studentbevis og vaskemaskin.
Dette utgjør kr. 11.000,–

Innmeldingsavgift betales ved opptak til skolen som en bekreftelse på at du tar plassen. Velger du å si fra deg skoleplassen innen 14 dager, vil du få avgiften refundert.
Dette er kr. 2.500,–

Nøkkeldepositum:
Du betaler kr. 1.000,–
(Dette får du igjen etter skoleåret når nøkkelen leveres tilbake)
Totalt betaler du kr. 13.500,- i felleskostnader siden vi ikke regner med depositumet i denne summen.

Bokostnader

Utgifter til kost og losji på skolen varierer i forhold til hvilket boalternativ du velger.
For skoleåret 2022/23 har vi flere alternativer:

Paradisbukta:
Dobbeltrom kr 83.000,-

Fjerdingen:
Dobbeltrom kr 76.000,-

Frierstien:
Dobbeltrom kr 83.000,-

Tillegg for enkeltrom, som finnes både på Frierstien og Fjerdingen, er kr. 5.000,-.
For mer informasjon om bostedene viser vi til siden om internatene.

Linjekostnader

Dette er prisen som dekker alle turer og opplegg på linja du velger.

Action og Bistand:
Kr. 33.000,- (Inkluderer linjeavgift, tur til Moldova, linjeturer til Sunnmøre og Afrika)

Backpacker:
Kr. 40.500,- (inkluderer linjeavgift, linjeturer i Norge, linjetur til Australia/Filippinene)

Backpacker Interrail
Kr. 28.000,- (inkluderer linjeavgift, linjeturer i Norge, Interrail i Europa)

Ball and Games
Kr. 28.000,- (inkluderer linjeavgift, linjeturer til Oslo, Krakow og Lanzarote)

Botrening:
Botrening er en linje hvor elevene søker på en annen måte og hvor prisene vil være annerledes. Ta kontakt med skolen.

Fotball Europa:
Kr. 25.500,- (Inkluderer linjeavgift, linjeturer til Tyskland, Spania og England.)

Fotball FIFA Fantasy:
Kr. 25.500,- (Inkluderer linjeavgift, linjeturer til Tyskland, Spania og England)

Håndball:
Kr. 25.000,- (Inkluderer linjeavgift, linjeturer til Danmark og EM i håndball)

Reiseliv:
Kr. 39.500,- (Inkluderer linjeavgift, linjeturer til Skottland, Israel/Jordan og New York)

Reiseliv Europa:
Kr. 28.000,- (Inkluderer linjeavgift, linjetur til Barcelona og Interrail i Europa)

Sandvolley
Kr. 25.000,- (Inkluderer linjeavgift, linjetur og Lanzarote)

Sjakk:
Kr. 10.000,- (Inkluderer linjeavgift, linjetur til Norge eller utlandet)

Studio Laptop:
Kr. 24.000,- (Inkluderer linjeavgift, linjetur til Liverpool og en selvvalgt tur)

N.B. Det kan være ekstra kostnader for elevene i forhold til f.eks. måltider og opplegg på turene som er frivillig og ikke inngår i det normale programmet. Sjekk ut siden om studieturene for å finne mer info om hva som er inkludert på den enkelte tur.

Ekstra kostnader

Dette er slike kostnader som kan komme i tillegg. F.eks. hvis du velger valgfag som koster noe, fellestur til Italia og ved behov for ekstra diett.

Valgfag koster av og til noe ekstra. Typisk er dette fag som innebærer reiser eller ting som innebærer innkjøp eller leie av baner/utstyr for å gjennomføre timene. Det er fullt mulig å gjennomføre et år på skolen uten ekstra kostnader til valgfag. Oversikt over hvilket fag som koster noe finnes på folkehogskole.no

Fellestur på slutten av skoleåret til Italia. Denne er frivillig og du må bestemme deg senest innen 1. oktober om du ikke ønsker å være med på denne.
10.800,-

Ekstra diettbehov er det noen som har og det koster for hele skoleåret:
Melk/laktose    3500,-
Cøliaki               8100,-
Vegetarianer    3500,-
Egg,fisk o.l       1400,-
Hvis en har to allergener så betaler en halv pris på den billigste.

Vi har laget en tabell under som presenterer alle kostnadene slik de kan bli hvis du velger de forskjellige linjene og med det rimeligste internatet. Vi minner igjen på at kostnadene vil bli høyere med andre boalternativ, hvis du velger valgfag som koster noe, fellestur til Italia og annerledes diett.

Lånekassen

Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2021/2022 kan du få utbetalt inntil kr 114 870 fra Lånekassen. 60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent er lån som kan blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent.

Følg linken for mer informasjon om priser, lån og stipend.

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ