string(0) ""

Fellesskap
Læring
Opplevelser
Trygghet
Slide

Botrening

Linja for å lære å bli mer selvstendig!

Innhold

  • Et rikt sosialt fellesskap på skolen
  • Tur til Paris og Gøteborg med linja
  • Italiatur sammen med hele skolen
  • Idrett og friluftsliv i nærmiljøet
  • Musikk og drama
  • Kunst og håndverk
  • Matlaging

Undervisningen på botreningslinja forbereder deg på hverdagen når du skal flytte i egen bolig. Dette er noe av det du finner på timeplanen: Romvask, matlaging, økonomi, lesetime, tematimer (kr.dom/etikk, samfunnsfag), gym, kunst og håndverk, musikk/drama.
Arbeidstrening er en viktig del av undervisningen og foregår hos f.eks vaktmester, kontor og internat, kjøkken, barnehage.
Linjefellesskapet er viktig for oss. Vi reiser på overnattingsturer i nærmiljøet og har to linjeturer utenlands. I høsthalvåret har vi en tur til Gøteborg og på vårhalvåret har vi en tur til Paris. Den største opplevelsen er nok avslutningsturen til Italia sammen med hele skolen.
På Grenland bor og lever du sammen med over 100 andre ungdommer, noe som er både en utfordrende og givende opplevelse. Det å utvikle seg sosialt og få nye venner er nok det viktigste for mange av våre elever.
På botreningslinja får du også personlig veiledning om f.eks nettvett, sosiale utfordringer og kosthold.

Synne Rismyhr Kalvehagen

Lærer med tilleggsutdannelse med hovedvekt på spesialpedagogikk, drama og musikk.Har jobbet 8 år som som spesialpedagog i grunnskolen i en klasse for elever med spesielle behov.
Interesser: Sang og musikk, turer i skog og fjell, reiser utenlands.

Tor Gunnar Stokstad

Er utdanna lærer. Har tidligere jobbet som miljøterapeut i bolig for ungdom med nedsatt funksjonsevne og som prosjektleder i stiftelsen CRUX
Interesser: Idrett og friluftsliv

 

Botreninglinja har 7 elever. Hovedlærer på linja er  Synne Rismyhr Kalvehagen sammen med miljøterapeut/lærer Tor Gunnar Stokstad. I tillegg er det assistenter på linja. De er med i undervisningen og har også ansvar for oppfølging på fritiden. Elever fra andre linjer blir engasjert som fritidskontakter for elever på botreningslinja.

For å gå på botreningslinja må du kunne beherske personlig stell selv og takle det å bo på internat med mange elever.

Et år på botreningslinja koster mer enn et vanlig folkehøgskoleår, siden det er tettere oppfølging enn på  de andre linjene. Det er vanlig at elevene på denne linjen søker om ekstra støtte fra NAV for å dekke disse ekstra utgiftene. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å forhøre deg. Det kan også søkes om lån og stipend gjennom Statens lånekasse.

Søkeprosessen:

  • Send inn elektronisk søknad i god tid, gjerne før november skoleåret før. Det er viktig å sende med relevante vedlegg til søknaden. Dette er vedlegg dere tenker er viktig for at vi skal få et mest mulig realistisk bilde av deg og hvilke utfordringer du har  (f.eks IOP/ rapporter, uttalelse fra lege, referat fra ansvarsgruppemøte e.l)
  • Besøksdager blir arrangert før opptaket. Vi tar kontakt med søkere vi ønsker å invitere på besøk til skolen.
  • Opptaket blir gjort i etterkant av besøksdagene. Det er erfaringsmessig mange søkere på få plasser, så det kan være lurt å sende søknader til flere skoler med tilsvarende linje.

Botrening er en linje hvor elevene søker på en annen måte og hvor prisene vil være annerledes.

Les bloggen fra botreningslinja

89 0
349 0
128 0
216 0
This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed. New posts will not be retrieved for at least 5 minutes.