Byggingen i gang

Nyheter • 20 / august / 19

Som kjent så bygger skolen nytt internat som erstatning for det vi kaller «Frierstien». Byggeprosessen skal vare helt fram til våren neste år. Nå har vi startet på første del som er riving av det gamle bygget.
I forrige uka var hele personalet i gang med å ta ut alt som kunne brukes av møbler og inventar i Frierstien. Om onsdagen var det fritt fram for den som ville å komme å hente saker de trengte fra internatet. Og det var det endel som gjorde.

Denne uka er det de profesjonelle som har overtatt på tunet. Morgan A/S er de som har hovedansvaret for bygging men de har andre som f.eks. tar seg av rivingen. Denne uka borer vi også etter grunnvarme som skal være hovedoppvarmingskilden for det nye bygget og noen av de gamle. 250 meter ned skal de med boremaskiner til hjelp. Det gir litt lyd fra seg i noen døgn men vi vet at på sikt så vil dette lønne seg, både økonomisk og miljømessig.
Når våre elever kommer på søndag så er en del av tunet stengt av og inngjerdet. Det vil nok også bli noe støy på dagtid de første dagene i neste uke når boremaskinene gjør seg ferdig men det vil dempe seg etter hvert. Uansett så er vi veldig opptatt med andre ting de første dagene og vil nok ikke merke så mye til arbeidene.
Ut over i skoleåret så vil byggingen gå sin gang og vi vil dokumentere arbeidet med å legge ut bilder jevnlig på denne siden.

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ