En kulturell uke!

Backpacker • 02 / desember / 18

Denne uken på backpack har vi lært om asiatiske kulturer, sammenlignet dem med norske, og prøvd å lage asiatisk mat.

På tirsdag lærte vi blant annet om forskjeller og likheter mellom Kina, Japan og Norge. Vi snakket også om velferd, og arbeidsforhold.

Kina er i følge forskning.no et land med store økonomiske og sosiale forskjeller. Forskjellen er veldig stor hvis man ser på bybefolkningen og folk på landet, og mellom de som er offentlig ansatt og de som jobber med å dyrke jord på den andre siden.

I Kina har de også et slags todelt velferdsystem. De offentlige ansatte i byene har en relativt god trygdeordning, mens folk på landsbyene ikke drar så mye nytte av den. I Norge så kan alle ta i bruk velferdsystemet.

På onsdag hadde vi asiatisk aften der vi lagde middag fra Kina, India, Japan og Thailand. Det var veldig gøy å lære om de ulike landene og å smake på all den ulike maten.

På fredag hadde vi ulike aktiviteter i gymsalen. Det er veldig gøy å ha noen timer der man kan være litt aktive.

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ