Frivillige linjeveker

Action/bistand • 04 / november / 18

Nok ei veke er tilbakelagt på Grenland Folkehøgskule, og Bistand/Action er klar for to spanande linjeveker der me er spreidd rundt i både Noreg og Europa.

Som ein del av Bistands-delen på linja, har me nemleg to veker der me skal arbeide som frivillig for ein bistands- eller frivillighetsorganisasjon. Me står sjølv fritt til å velje mellom alle organisasjonar frå heile verda, men må organisere oss og kontakte praksisplassar sjølv.

Dei fleste tenkte stort i starten, og såg moglegheitane for spanande opplevingar og bistandsarbeid i ukjende land. Etter kvart som tida gjekk, byrja fleire å innsjå at faktorar som økonomi og planlegging satte ein viss stoppar for dei største ideane. Resultatet vart derfor at dei fleste blir igjen i Noreg og arbeider for ulike organisasjonar her. Mellom anna skal nokon vere i Bergen og arbeidde frivillig for Blåkors og Frivilligkorpset på Haukeland Sjukehus, medan andre arbeider hos Plan Norge i Oslo. Sjølv om det ikkje blei noko av dei første tankane om bistandsarbeid på andre kontinent, er det likevel nokon som reiser utanlands. Desse skal vere frivillige i sjømannskyrkjer i Nederland eller Paris.Dei fleste på linja er no kome seg avgårde til praksisstaden, og me ser fram til to spanande linjeveker!

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ