Kristen skole

Formidlingen av hva kristen tro er forandrer seg i takt med samfunnet. Vi vil møte våre elever der de er, legge tilrette for vekst og utvikling og skape veier til kristen tro.

Vi bygger vår kristendomspraksis rundt Grundtvigs kjente slagord: «Menneske først­, kristen så.»

Vi ønsker å skape møteplasser som gir elevene mulighet til å undre over livets store og eksistensielle spørsmål, og bli kjent med ulike måter å praktisere kristen tro.

Vi vil presisere at det meste av det kristne tilbudet er nettopp det; et tilbud. Vi har kristendomstimer, morgensamlinger og de få gangene vi er i Eidanger kirke som obligatoriske for hele skolen. Resten er frivillig.

Grenland Folkehøgskole skal være en tydelig og åpen kristen skole. Det ligger i vår identitet fra skolens begynnelse for snart over hundre år siden.


To elever om sine opplevelser med det kristne tilbudet på skolen:

Til og med for meg som ikke er spesielt religiøs er det kristne opplegget på skolen veldig fint! For min del er det bare en hyggelig bonus!
Audun H
Det kristne opplegget er noe som passer for alle uansett tro eller bakgrunn. Det er lavterskel, gode verdier og bidrar til et trygt miljø!
Helene Ø
Audun og Helene

Dette er noe av det som møter deg som elev på Grenland:

Morgensamling

Hver morgen starter felles for alle elevene med et ord for dagen-­noe å tenke på. Det kan være i form av et bibelord, en refleksjon, sang, bilder, film.

Thomasmesse

Thomasmesser er blitt vårt kjennemerke og en sentral del av vårt skoleår. På noen av messene er vi i vår lokale kirke, Eidanger kirke, en vakker kirke fra 1100­tallet. Andre messer forgår på skolens eget kapell. Med levende lys, musikk og rom for refleksjon er dette et lavterskeltilbud som samler de fleste elevene våre.
Elevutsagn: «Thomasmessene fikk meg til å reflektere over hverdagen og var et kjærkomment bidrag på skolen. Skulle gjerne hatt mulighet til å gå på noe liknende. Det er unikt!»

Samtalegruppe om tvil og tro.

Her samles man i en mer uformell setting, i skolens finstue eller hjemme hos en ansatt. Her er det rom for å stille spørsmål om tro og tvil. Vi leser i bibelen og ber sammen.

Høytider

Vi markerer kirkeårets høytider på morgensamling og gudstjenester. Her har vi fokus på vår kristne kulturarv og det sentrale innhold i høytider som jul og påske.

Kristendomsundervisning

Vårt kristendomsfag er en viktig del av vår identitet. Her får alle en mulighet til å tenke og snakke rundt tro, etikk og livssyn. Faget gir elevene mulighet til å komme med innspill på tema de synes ser interessante og vi samtaler om det sentrale i den kristne tro.
Faget har fått høy evaluering av elever med svært ulike livssyn og bakgrunn.
Elevutsagn: «Jeg har blitt veldig, veldig glad i kristendom­ og filosofitimene vi har på skolen fordi man får snakke om ting som betyr noe, man får høre andres meninger og det gir meg rom for å tenke.»

På reise­ «å ta verdiene med på reisen»

Det er viktig at elevene får møte livssynsdimensjonen og får innsikt i hvordan tro i praksis kan arte seg i andre deler av verden. Dette gir spennende muligheter til å utvide horisonten.
Eksempel på dette kan være: Møte med fransiskanermunken Teodor i Assisi, morgensamling i St. Giles katedralen i Edinburg, besøke Sjømannskirker i NewYork og Sydney, klagemuren i Jerusalem, samarbeid med lokale menigheter/organisasjoner i Tanzania.

Konserter

Vårt samarbeid med Skjærgårds Live gir oss mulighet til å arrangere konserter med ulike kristne artister på skolen.

Prosjekt Moldova

Nestekjærlighet er helt sentralt i hva det vil si å forholde seg til kristen tro i praksis. Faget inneholder en tur til Moldova.

Møter/arr. i nærmiljø

Skolen legger til rette for deltagelse i ulike menigheter i nærmiljø, eks. Arena, konfirmantarbeid i Eidanger menighet.

Valgfag

KRIK, Noe om tro.

Grenlands eierorganisasjoner

I tillegg til Grenlandskommunene, er KFUK/KFUM og Normisjon med og driver skolen.

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ