Opptakskrav og alder

Du må ikke ha fullført videregående opplæring for å gå på vår skole men søkere tas opp etter en helhetsvurdering etter disse kriteriene:

  • Du må minst bli 18 år i løpet av første semester
  • Fullstendig søknad inkludert siste karakterprotokoll med fravær, orden og adferd
  • Kapasitet på de enkelte linjene
  • Noenlunde jevn kjønnsfordeling. Søkere av ett kjønn det er få av på skolen/linja vil bli prioritèrt
  • Motivasjon for et år på folkehøgksole

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ