Reidun takker av

Reidun

Reidun takker av

Etter rundt 25 år på skolen var siste arbeidsdag her før hun går over i pensjonistenes rekker.

Reidun har vært en veldig viktig person for mange i sin funksjon som økonomiansvarlig. Det er ikke få regnskap hun har vært ansvarlig for i sin tid her. I tillegg har Reidun hatt mye kontakt med elever i forhold til innbetalinger av elevpenger. Det er endel elever som har vært inne hos henne og forklart seg om evt forsinkede eller manglende betalinger. Og som regel har de møtt forståelse og fått forklare seg selv om hun ikke alltid har kunnet ordne problemet for dem.

Vi markerte avslutningen med en lunsj på Øya Spiseri før vi hadde kake og kaffe på skolen. Hun fikk gode ord med seg fra rektor, inspektør og Johan om den viktige rollen hun har hatt. Det kan alle i personalet skrive under på. Vi ønsker henne alt godt i årene som kommer. Vi savner deg allerede og håper vi ses av og til…

Del: