RUN FOR TANZANIA

Action/bistand • 21 / april / 20

I februar var action og bistand i Tanzania og møtte barn som lever under forhold som man her hjemme ikke kan forestille seg. Det er barn som ikke har mulighet til å gå på skole, som ikke har foreldre og som har mistet håpet på en framtid. Grenland folkehøgskole arrangerer i den anledningen et sponsorløp lørdag 25.04, hvor all inntekt går til Make Possible sitt arbeid i Tanzania.

I utgangspunktet skulle vi nå ha vært på folkehøgskolen og gjennomført dette løpet, men ettersom omstendighetene er slik de er, skal vi nå springe alt vi klarer hjemme, rundt om i landet. Vi er super spente og engasjerte for å få til dette! Motivasjonen er hakket større nå som vi vet hvor viktig dette er. Det er også fint å kunne flytte fokuset litt bort fra vår situasjon her i Norge, og utgjøre en forskjell og hjelpe andre i denne tiden vi er inn i nå.

Vi i action og bistand har selv fått sett hva Grenland folkehøgskole og pengene fra sponsorløp har bidratt til for de i Tanzania. Hvert år utgjør dette en stor forskjell og det positive er at alle kan bidra. Et konkret prosjekt som noe av inntekten går til er Monduli juu, hvor de jobber med holdingen masaiene har til jentene og hjelper jentene med å få en utdannelse.

Her er en video som forklarer noen av prosjektene litt nærmere:

https://grenland.webforslag.com/wp-content/uploads/2020/04/1080p.mov

Måten dette sponsorløpet skal foregå på er at vi i 1 time skal springe eller gå en rundedistanse på 400 m. Man kan velge å sponse med et rundebeløp ( et beløp som ganges med antall runder) eller er fast beløp.

Her er noen bilder fra fjorårets løp:

Vi i action og bistand er kjempe gira på å få med flest mulig fra skolen og at alle er like engasjerte, til tross for at vi ikke kunne ha det samme opplegget på skolen i år. Disse barna trenger deg og det du kan bidra med❤️

Bli med på et år med action, eventyr og sport.

SØK NÅ