string(0) ""

Her kan du finne informasjon om hva skoleåret koster

Undervisningen ved skolen er gratis, men du må betale for innmelding, for kopiering og bruk av internett og vaskemaskiner, bokostnader (kost og losji), bøker, materiell, turer og opplegg på valgfag og linjer.
Vi har delt kostnadene i fire deler for oversiktens skyld:

Dette er en sum som går til dekning av forskjellige utgifter og den er lik for alle.

Årsavgift dekker div. fellesopplegg (bl.a. turen til Rauland), kopiering, internett, studentbevis og vaskemaskin.
Dette utgjør kr. 10.000,–

Innmeldingsavgift betales ved opptak til skolen som en bekreftelse på at du tar plassen. Velger du å si fra deg skoleplassen innen 14 dager, vil du få avgiften refundert.
Dette er kr. 3.000,–

Nøkkeldepositum:
Du betaler kr. 1.000,–
(Dette får du igjen etter skoleåret når nøkkelen leveres tilbake)

Totalt betaler du kr. 13.000,- i felleskostnader siden vi ikke regner med depositumet i denne summen.

Utgifter til kost og losji på skolen varierer i forhold til hvilket boalternativ du velger.
For skoleåret 2020/21 har vi flere alternativer:

Paradisbukta:
Dobbeltrom kr 85.000,-

Fjerdingen:
Dobbeltrom kr 78.000,-

Frierstien:
Dobbeltrom kr 85.000,-

Tillegg for enkeltrom er kr. 5.500,-.
For mer informasjon om bostedene viser vi til siden om internatene.

Dette er prisen som dekker alle turer og opplegg på linja du velger.

Backpacker:
Kr: 42.500,- (inkluderer linjeavgift, linjetur til Australia/Filippinene)

Action og Bistand:
Kr. 33.000,- (Inkluderer linjeavgift, tur til Moldova, linjeturer til Sunnmøre og Afrika)

Botrening:
Botrening er en linje hvor elevene søker på en annen måte og hvor prisene vil være annerledes. Ta kontakt med skolen.

Fotball Europa:
Kr: 25.500,- (Inkluderer linjeavgift, linjeturer til Tyskland, Spania og England.)

Håndball:
Kr. 22.500,- (Inkluderer linjeavgift, linjetur til Danmark, tur til Club La Santa på Lanzarote)

Reiseliv:
Kr. 44.500,- (Inkluderer linjeavgift, tur til Skottland, linjetur til Israel/Jordan, tur til New York)

N.B. Det kan være ekstra kostnader for elevene i forhold til f.eks. måltider og opplegg på turene som er frivillig og ikke inngår i det normale programmet. Sjekk ut siden om studieturene for å finne mer info om hva som er inkludert på den enkelte tur.

Dette er slike kostnader som kan komme i tillegg. F.eks. hvis du velger valgfag som koster noe, fellestur til Italia og ved behov for ekstra diett.

 • Valgfag koster av og til noe ekstra. Typisk er dette fag som innebærer reiser eller ting som innebærer innkjøp eller leie av baner/utstyr for å gjennomføre timene. Det er fullt mulig å gjennomføre et år på skolen uten ekstra kostnader til valgfag. Oversikt over hvilket fag som koster noe finnes på folkehogskole.no
 • Fellestur på slutten av skoleåret til Italia. Denne er frivillig og du må bestemme deg senest innen 1. oktober om du ønsker å være med på denne.
  10.800,-
 • Ekstra diettbehov er det noen som har og det koster for hele skoleåret:
  Melk/laktose    3500,-
  Cøliaki               7700,-
  Vegetarianer    3500,-
  Egg,fisk o.l       1400,-

Vi har laget en tabell under som presenterer alle kostnadene slik de kan bli hvis du velger de forskjellige linjene og med de rimeligste bokostnadene. Vi minner igjen på at kostnadene vil bli høyere med andre boalternativ enn det billigste, hvis du velger valgfag som koster noe, fellestur til Italia og annerledes diett.
Du kan få støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole. For skoleåret 2020/21 kan du få utbetalt inntil kr 110 200,- fra Lånekassen. 60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent er lån som kan bli omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole. Det er ingen karakterer på folkehøgskole så godkjent år betyr oppmøte på mer enn 90 prosent av undervisningen.
Sjekk ut sidene til folkehøgskole.no som skriver om pris, lån og stipend hvis du lurer på noe. Du kan også kontakte skolen hvis du har spørsmål.